Lnc-RT Heroᵀᴹ I (sa gDNazom) (Super Premiks za sintezu cDNK prvog lanca iz IncRNA)

  • Lnc-RT Heroᵀᴹ I(With gDNase)(Super Premix for first-strand cDNA synthesis from lncRNA)

    Lnc-RT Heroᵀᴹ I (sa gDNazom) (Super premiks za sintezu cDNA prvog lanca iz lncRNA)

    Lnc-RT HeroTM I (s gDNase) je sistem reverzne transkripcije posebno razvijen za lncRNA za brzo uklanjanje kontaminacije genomske DNA. 5 × gDNase Mix može brzo ukloniti preostali genom u RNA na 42 ° C tokom 2 minute, efikasno izbjegavajući smetnje genoma na rezultatima qPCR.

    5 × L-RT HeroTM Mix sadrži Foregene LncRNA reverznu transkriptazu koju je posebno razvio Foregene, a to je nova vrsta reverzne transkriptaze posebno za lncRNA i druge dugačke RNA složene predloške, sa jačim afinitetom RNA i većom efikasnošću snimanja preokreta. Optimizirani sistem ubrzava stopu obrnute transkripcije i može lako transkribirati RNA predloške s visokim GC sadržajem i složenom sekundarnom strukturom. Sinteza cDNA prvog lanca može se završiti na 42 ° C za 15 minuta.