RT Heroᵀᴹ II (Master Premix za sintezu cDNA prvog lanca za PCR u realnom vremenu sa gDNase)