Genotipizacija

  • ForeSNP Genotyping Kit

    ForeSNP komplet za genotipizaciju

    Tehnologija PCR specifičnog za alele (Competitive Allele Specific PCR) nova je vrsta metode tipiziranja alela. Ovom metodom nije potrebna sinteza specifičnih sondi za svaki SNP i inDel, već su potrebna samo dva para jedinstvenih univerzalnih sondi kako bi se postiglo tačno tipiziranje uzoraka genomske DNK. Analizom intenziteta i omjera konačnog fluorescentnog signala, genotip se automatski određuje, a efekt klasterizacije se vizualno prikazuje. Ova metoda ima kratko vrijeme detekcije, nisku cijenu reagensa, visoku preciznost detekcije, a može se koristiti za uzgoj uz pomoć molekularnih markera, QTL pozicioniranje, identifikaciju genetičkih markera i druge eksperimente molekularne biologije s velikim volumenom uzorka.