Komplet za izolaciju RNK životinja

  • Animal Total RNA Isolation Kit

    Komplet za izolaciju RNK životinja

    Komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja može efikasno ekstrahirati visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNK iz različitih životinjskih tkiva. Pruža kolonu za čišćenje DNK koja lako može ukloniti genomsku DNK iz supernatanta i lizata tkiva. Samo RNA kolona može efikasno vezati RNA. Komplet može istovremeno obrađivati ​​veliki broj uzoraka.

    Cijeli sistem ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer RW1 i pufer RW2 mogu osigurati da dobijena RNA ne bude kontaminirana proteinima, DNK, ionima i organskim spojevima.