Komplet za direktnu PCR biljnog lista

  • Plant leaf Direct PCR kit

    Biljni list Direct PCR komplet

    Ovaj proizvod koristi jedinstveni sistem pufera za lizu za liziranje lišća biljaka. Lizat se može koristiti kao predložak bez pročišćavanja. Primeri se mogu dodati, a PCR Mix ovog kompleta može se koristiti za pojačavanje.