Komplet za izolaciju RNA ćelije

  • Cell Total RNA Isolation Kit

    Komplet za izolaciju RNA ćelije

    Ovaj komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja može efikasno izdvojiti visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNK iz ćelija uzgajanih u pločama sa 96, 24, 12 i 6 jažica. Komplet pruža efikasnu kolonu za čišćenje DNK, koja može lako odvojiti supernatant i lizat ćelija, vezati i ukloniti genomsku DNK. Postupak je jednostavan i štedi vrijeme; samo RNA kolona može efikasno vezati RNA sa jedinstvenom formulom. Veliki broj uzoraka može se istovremeno obrađivati.

    Cijeli sistem je bez RNaze, tako da se pročišćena RNA ne razgrađuje; puferski sistem za pranje pufera RW1, pufer RW2 garantuje dobivenu RNA bez zagađenja proteinima, DNK, ionima i organskim spojevima.