Komplet za direktnu PCR biljnih sjemenki I

  • Plant Seed Direct PCR Kit I/II

    Komplet za direktnu PCR semena biljaka I / II

    Ovaj komplet koristi jedinstveni puferski sistem za liziranje semena biljaka. Lizat se može koristiti kao predložak bez pročišćavanja. Nakon dodavanja prajmera, PCR Mix ovog kompleta može se koristiti za pojačavanje.