Komplet za direktni ćelijski RT-qPCR

  • Cell Direct RT qPCR Kit

    Cell Direct RT qPCR komplet

    Ovaj komplet koristi jedinstveni sistem pufera za lizu koji može brzo osloboditi RNK iz uzgajanih uzoraka ćelija za reakcije RT-qPCR, eliminirajući tako dugotrajan i naporan postupak pročišćavanja RNA. Predložak RNA može se dobiti za samo 7 minuta. Reagensi 5 × Direct RT Mix i 2 × Direct qPCR Mix-SYBR koji pružaju komplet mogu brzo i efikasno dobiti kvantitativne PCR rezultate u stvarnom vremenu.

    5 × Direct RT Mix i 2 × Direct qPCR Mix-SYBR imaju snažnu toleranciju na inhibitor, a lizat uzoraka može se koristiti kao predložak za RT-qPCR direktno. Ovaj komplet sadrži jedinstvenu RNK Foregene reverznu transkriptazu sa visokim afinitetom, i vruću D-Taq DNA polimerazu, dNTP, MgCl2, reakcijski pufer, PCR optimizator i stabilizator.