Komplet za direktni PCR Plus biljnog lista

  • Plant leaf Direct PCR Plus kit

    Biljni list Direct PCR Plus komplet

    Ovaj proizvod koristi jedinstveni sistem pufera za lizu za liziranje lišća biljaka. Lizat se može koristiti kao predložak bez pročišćavanja. Nakon dodavanja prajmera, PCR Mix ovog kompleta može se koristiti za pojačavanje.