Komplet za izolaciju RNA biljaka

  • Plant Total RNA Isolation Kit

    Komplet za izolaciju RNA biljaka

    Komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja efikasno može izdvojiti visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNK iz različitih biljnih tkiva sa malim sadržajem polisaharida i polifenola. Za biljne uzorke s visokim sadržajem polisaharida ili polifenola, preporučuje se upotreba biljke Total Total RNA Isolation Plus Kit kako bi se postigli bolji rezultati ekstrakcije RNA. Komplet sadrži kolonu za čišćenje DNK koja lako može ukloniti genomsku DNK iz supernatanta i lizata tkiva. Samo RNA kolona može efikasno vezati RNA. Komplet može istovremeno obrađivati ​​veliki broj uzoraka.

    Cijeli sistem ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer PRW1 i pufer PRW2 mogu osigurati da dobijena RNA ne bude kontaminirana proteinima, DNK, ionima i organskim spojevima.