Komplet za izolaciju RNA biljaka Plus

 • Plant Total RNA Isolation Plus Kit

  Plant Total RNA Isolation Plus Kit

  Komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja može efikasno izdvojiti visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNK iz različitih biljnih tkiva sa visokim sadržajem polisaharida ili polifenola. Pruža kolonu za čišćenje DNK koja lako može ukloniti genomsku DNK iz supernatanta i lizata tkiva. Samo RNA kolona može efikasno vezati RNA. Komplet može istovremeno obrađivati ​​veliki broj uzoraka.

  Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer PRW1 i pufer PRW2 mogu osigurati da dobijena RNA ne bude kontaminirana proteinima, DNK, ionima i organskim spojevima.

 • Plant Total RNA Isolation Kit Plus

  Komplet za izolaciju RNA biljaka Plus

  Komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja može efikasno izdvojiti visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNK iz različitih biljnih tkiva sa visokim sadržajem polisaharida ili polifenola. Pruža kolonu za čišćenje DNK koja lako može ukloniti genomsku DNK iz supernatanta i lizata tkiva. Samo RNA kolona može efikasno vezati RNA. Komplet može istovremeno obrađivati ​​veliki broj uzoraka.

  Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer PRW1 i pufer PRW2 mogu osigurati da dobijena RNA ne bude kontaminirana proteinima, DNK, ionima i organskim spojevima.